BRAND INFO

 • G9SKIN(吉娜茵)

  肌肤可以体会到的自然品牌,
  适合所有肌肤类型的自然品牌

  GO
 • BERRISOM(贝丽馨)

  蕴含抗氧化成分AO5的抗
  氧化护肤专业品牌

  GO
 • KISS ME(奇士美)

  A 任何适合都完美无瑕的彩
  妆品牌

  GO
#G9SKIN INSTAGRAM - @G9SKIN_OFFICIAL
#BERRISOM INSTAGRAM - @G9SKIN_OFFICIAL
TOP